Patientsäkerheten viktigast för nyutnämnd chief nurse

Sjuksköterskan Lena Sahlqvist har utnämnts till Socialstyrelsens nya representant i Världshälsoorganisationen, WHO.

I dagarna utsågs Lena Sahlqvist till ny government chief nurse inom WHO. Hon har arbetat som kvalitetschef inom Brommageriatriken och har det senaste året varit Socialstyrelsens samordnare för patientsäkerhetsfrågor.

Inom WHO är det framför allt patientsäkerhetsfrågorna hon kommer att fokusera på. Hon tycker att Sverige har en hög medvetenhet när det gäller hygien inom sjukvården, men också att vi har mycket att lära från andra länder. Danmark är ett exempel.

? Där arbetar de systematiskt med patienternas delaktighet. De har en patientbok som följer patienten genom vården och de uppmanar hela tiden patienterna att själva vara aktiva i sin vård, säger Lena Sahlqvist.

Hon nämner också USA där den offentliga vården arbetar med olika verktyg för att förbättra patientsäkerhet.

Högt upp på agendan

? Både inom WHO och EU står patientsäkerheten högt på agendan. Den närmaste tiden blir min uppgift att sätta mig in i hur frågorna drivs internationellt.

Hon är stolt över utnämningen till government chief nurse och tycker att det är viktigt att driva omvårdnadsfrågorna.

? Sjuksköterskan har en viktig roll i teamet och är en förutsättning för en bra patientvård.

Det första WHO-möte som Lena Sahlqvist deltar i är The world health assembly som äger rum i maj. Där kommer bland annat frågor som bekämpning av polio och tuberkulos att tas upp, liksom pandemier, tandhälsa och genus-strategier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida