”Rätten till lika vård är hotad”

Den lika rätten till vård för alla är hotad. Det menar den europeiska fackliga gemenskapen för offentliganställda, EPSU. I dag diskuterades hur hotet ska mötas.

En efter en ställde de sig i kongressens talarstol, de som ville vittna om hur den jämställda sjukvården i Europa hotas av den ekonomiska krisen och liberala regeringars förkärlek för privatiseringar. Men också av domar i EG-domstolen som har givit enskilda vårdtagare rätt att välja vård i andra länder och skicka räkningen till hemlandets sjukvårdsorganisation.

James Anthony och Julie Evans från Storbritannien vittnade om kampen mot en regering som vill låta privata företag finansiera nya sjukhusbyggen – och de framgångar som organisationerna har haft.

Cat Forsyth från Royal College of Nursing ville få stöd för kampen mot de långa arbetstiderna i Storbritannien, som är möjliga genom att landet har ett undantag från EU:s arbetstidsbestämmelser. Viktoria Koval från Ukraina beklagade att sjukvård ses som en kostnad, inte en investering som bidrar till människors hälsa och därmed landets utveckling.

Didier Birig från Frankrike talade för strejken som metod att försvara sjukhus och mot regeringens propå att sjukvården skulle göra mer för mindre resurser.

Lika vård oavsett medborgarskap

Vårdförbundets Ingrid Frisk talade för den nordiska gruppen. Hon betonade sjukvården måste vara lika för alla, oavsett medborgarskap. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom, hälsa är välbefinnande, framhöll hon.

– Vi ska arbeta för en offentlig sektor som är offentligt finansierad och demokratiskt styrd och som ger vård med hög kvalitet. Det ger ett gott samhälle, sa hon.

Hon menade också att satsningar på den gemensamma sektorn kan bidra till att lösa den ekonomiska kris som Europa och världen just nu genomlever.

Grete Christensen från Danmark, som också är ordförande för den europeiska sjuksköterskeorganisationen, talade om de utmaningar som sjukvården står inför: privatiseringarna och de demografiska förändringar som innebär att fler äldre behöver vård samtidigt som färre yngre söker sig till vården som arbetsplats.

– Vi måste samarbeta med många för att klara målen om likalön i sjukvården och en ändamålsenlig finansiering, sa hon.

Slår mot äldre och svaga

På kongressen talade också ordföranden i EPSU:s hälso- och sjukvårdskommitté Karen Jennings och generalsekreteraren i arbetsgivarorganisationen Hospeem Godfrey Perera. De var rädda för att en total frihet att söka vård i andra länder på hemlandets bekostnad skulle slå mot svaga grupper som äldre och psykiskt sjuka. Det är viktigt att de ekonomiska resurserna används till att ge alla lika rätt till den sjukvård de behöver, var deras budskap till hälsoministrarna i EU som möts i dag och i morgon i Luxemburg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida