Regering och parter eniga om ”Vaxholmsutredning”

Sansat, lågmält och konstruktivt. Så karaktäriserade arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (m) det möte om efterbörden till Vaxholmsmålet, som han och arbetsmarknadens parter genomförde i dag. TCO:s ordförande Sture Nordh håller med.

Nu ska EG-domstolens utslag i det så kallade Vaxholmsmålet nagelfaras av juridisk spetskompetens. Det utlovade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på en presskonferens i dag. Han hade tidigare på morgonen träffat arbetsgivar- och fackliga representanter för att diskutera efterbörden till EG-domen.

Mötet hade enligt Sven Otto Littorin mest handlat om vad man skulle titta på. Några slutsatser var han inte beredd att dra – annat än att EG-domstolen inte underkänt den svenska modellen, inte heller konflikträtten, men också att det är bråttom att genomföra den utlovade utredningen.

– Vi ska inte överlåta till andra att tolka hur EG-domstolens utslag påverkar oss; det ska vi göra själva, sa han.

Gemensamt ansvar

Han tyckte sig också möta förståelse för den svenska modellen hos sina kolleger inom EU. Det finns till och med ett stort intresse för den nordiska modellen i Europa.

Sven Otto Littorin sa att alla tre parterna – riksdag och regering, arbetsgivare och fackliga organisationer – har del i ansvaret för att bevara den svenska modellen. Men på den punkt där EG-domstsolen slog fast att Byggnads avtal var ogenomskinligt ligger ansvaret helt och hållet på parterna.

Han slog också fast att det inte är aktuellt med lagstadgade minimilöner eller att man upphöjer kollektivavtal till lag.

Nöjd TCO-ordförande

TCO-ordförande Sture Nordh är nöjd med dagens möte. Hans bedömning är att regeringens analys av vad EG-domen innebär är densamma som TCO:s analys. Sture Nordh poängterar också att parterna kommer att ha full insyn i både den förebådade utredningen och när det gäller hur dess direktiv ska skrivas.

En viktig fråga är att beskriva vad en tillfällig verksamhet är. När det tillfälliga övergår i att bli en permanent verksamhet gäller inte längre EG-lagstiftningens så kallade utstationeringsdirektiv, utan i stället börjar normala svenska arbetsmarknadsregler gälla.

– Och jag är nöjd med att Sven Otto Littorin så kategoriskt avvisade tankarna på lagstiftade minimilöner eller att allmängiltigförklara kollektivavtalen, säger Sture Nordh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida