Regeringen antog kritiserat asylförslag

Regeringen beslöt i dag att anta propositionen med förslag till en ny lag som reglerar hälso- och sjukvård för asylsökande.

Kritiken har varit massiv mot förslaget som regeringen hävdar bara är en formalisering av det avtal som i dag finns mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Regeringen säger att det är EU som kräver en lag och anser att förslaget inte förändrar omfattningen av vården.

Personer som har fått avslag på sin asylansökan, men stannar kvar i landet som gömda och personer som inte ens sökt asyl, papperslösa, omfattas inte av lagen.

Har olika inställning

Regeringspartierna har olika inställning till vilken vård asylsökande samt gömda och papperslösa bör få. Socialminister Göran Hägglund till exempel har klart sagt ifrån att han anser att vård är en mänsklig rättighet och att de därför bör ha samma vård som svenskar. Hans departement har tagit fram ett förslag till en utredning för att skaffa ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner inom regeringen.

Utredningen ska enligt förslaget kartlägga hur många personer det handlar om, vilka vårdbehov de har, hur mycket pengar och andra resurser som skulle krävas beroende på vilken vård som ges, och hur en sådan vård skulle kunna organiseras. Det konkreta förslaget till utredningsdirektiv skickades ut från socialdepartementet till regeringskollegerna för diskussion förra veckan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida