Rekommendationer vid misstänkt ebola uppdateras på nytt

Bland annat har avsnitten om provtagning och desinfektion reviderats.

Sedan det första utbrottet av ebola i västra Afrika i början av året har nu mer än 6 500 människor smittats i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Nära hälften av de smittade har avlidit.

I maj i år kom Socialstyrelsen ut med sina rekommendationer om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola i Sverige ska hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal. Nu har rekommendationerna än en gång uppdaterats.

De avsnitt som reviderats är de som handlar om provtagning, diagnostik, analys, desinfektion och hur avfall ska hanteras.

Dessutom finns ett nytt avsnitt om vilka åtgärder som ska vidtas om oskyddad vård- och laboratoriepersonal utsätts för kontakt med kroppsvätska eller vävnad från en person som misstänks eller har bekräftats vara infekterad av ebola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida