Röda korset börjar dokumentera frivilligarbete

Röda korset börjar dokumentera frivilligarbete
Röda korset tvingas börja dokumentera frivilligarbete. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen kräver att även ideellt arbete dokumenteras. Nu ska Röda korset ändra sina rutiner, ännu är det dock oklart exakt hur.

10 december 2010

Vårdfokus har i flera artiklar berättat att såväl Röda korsets som Hemvärnets sjuksköterskor inte dokumenterar sina insatser vid exempelvis konserter och motionslopp. Orsaken är att det har saknats rutiner för detta.

Men Socialstyrelsen kräver att även ideellt arbete dokumenteras.  Den 13 oktober skickade myndigheten ett brev till Röda korset med besked om detta.

Röda korset ändrar sina rutiner

Den 1 december träffades de båda parterna för att diskutera vad beskedet innebär.

– Vi kom fram till att vi behöver göra vissa förändringar i vår verksamhet, säger Carl-Oscar Jonson, nationell samordnare för Svenska Röda korsets första hjälpen-grupper.

Ett nytt möte planeras efter jul, först därefter vill Röda korset specificera vilka förändringar de behöver göra. Men det handlar om att ändra rutinerna för dokumentation för att uppfylla Socialstyrelsens krav.

Röda korset anser att myndigheten har skärpt dokumentationskraven, medan Socialstyrelsen hävdar att inget nytt har hänt, samma regler har gällt hela tiden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida