Röda korset. Legitimerade får fortsätta ge första hjälpen

Efter ett intensivt mejlande är Röda korset och Socialstyrelsen överens. Legitimerad personal slipper föra journal.

I juni meddelade Röda korset att sjuksköterskor och annan legitimerad personal inte skulle kunna bidra vid olycksfallsberedskap i Röda korsets Första hjälpen-grupper efter den sista september.?

Socialstyrelsen krävde nämligen att de ska föra journal, förklarade Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Röda korset. ?

När intervjun publicerades i Vårdfokus augustinummer väckte beskedet oro och besvikelse bland Röda korsets omkring 150 legitimerade som arbetar frivilligt i organisationen. Uppståndelsen i övriga medier blev stor vilket ledde till intensiva kontakter mellan Jonas Prawitz och en jurist på Socialstyrelsens enhet för regler och tillstånd.??

Deras mejlväxling mynna­de ut i att parterna nu är överens om att legitimerade får fortsätta i Första hjälpen-grupperna. Röda korset kommer inte att ägna sig åt journalföring. Omhändertagandet är inte att jämställa med sjukvård. Men var rågången går ska de fortsätta att diskutera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida