Röda korset startar mobilt behandlingsteam

Vill pröva en modell där behandlare åker ut till asylboenden för att stödja flyktingar med traumatiska upplevelser.

Sverige tar emot många flyktingar som bär med sig traumatiska upplevelser och nu startar Röda korset ett mobilt behandlingsteam med inriktning mot Vänersborg. Det är ett pilotprojekt på ett år som har fått ekonomiskt stöd av Västra Götalandsregionen.

Många flyktingar som bor på asylboenden har upplevt krig och tortyr. De mår psykiskt dåligt och trycket på sjukvården ökar. Röda korsets befintliga behandlingscenter i Stockholm, Skövde, Uppsala, Malmö, Skellefteå – och snart i Göteborg – räcker inte till och många asylboenden ligger dessutom långt bort från centren.

– Det är svårt för behövande att ta sig till centren därför föddes idén med ett mobilt traumateam där behandlare reser till sina patienter i stället för tvärtom, säger Eva Hall, vårdchef vid Röda korset.

Stort behov av stöd

Teamet består av en psykolog och en fysioterapeut som i första hand ska ge stöd åt anläggningen Restad Gård utanför Vänersborg. Det är ett av Europas största asylboenden och det var den lokala rödakorsföreningen där som såg behovet av stöd och vård för de boende.

– Boendet har i dag 1 100 flyktingar och vi har ytterligare flera tusen i närliggande orter. Sjukvården på små orter är inte dimensionerad för att ta emot så många vårdbehövande så det finns behov av mobila traumateam, säger Eva Hall.

Röda korset börjar med Restad Gård, men faller projektet väl ut kan modellen komma att användas på fler håll i landet.

– För att få en bra start i Sverige är det viktigt att få hjälp om man lider av trauma efter sina upplevelser av krig och tortyr. Trauma kan vara ett hinder i integrationsprocessen och ju tidigare stödet sätts in desto bättre är det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida