Sexuell läggning återinförs i FN-resolution

Sexuell läggning återinförs i FN-resolution
FN har återinfört sexuell läggning i sin resolution om skydd mot summariska och utomrättsliga avrättningar. Foto från Prideparaden i Stockholm 2008: Kaj Nyman

I dag återinförde FN:s generalförsamling referensen till sexuell läggning i resolutionen om skydd mot utomrättsliga och summariska avrättningar.

Resolutionen handlar om utomrättsliga och summariska avrättningar. Medlemsländerna uppmanas att skydda sina medborgare och snabbt undersöka alla utomrättsliga avrättningar som begås av en rad skäl som räknas upp i resolutionen. Sexuell läggning togs med i uppräkningen för två år sedan, då Sverige förhandlade den.

Som Vårdfokus.se tidigare berättat röstade generalförsamlingen  i mitten av november bort skrivningen om sexuell läggning från resolutionen. Det skedde på OIC:s initiativ, Organisation of the islamic conference, och med stöd av den afrikanska gruppen i FN.

Men nu har den alltså återinförts. Efter ett omfattande lobbyarbete från de nordiska länderna och USA ändrade ett antal länder uppfattning. Då FN:s generalförsamling i dag slutbehandlade resolutionen beslutade en majoritet att medlemsländerna ska skydda också de personer som hotas av summariska eller utomrättsliga avrättningar på grund av sin sexuella läggning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida