”Sexuellt våld en säkerhetspolitisk fråga”

— Kan vi förbjuda clusterbomber så kan vi förbjuda sexuellt våld, sa FN:s särskilda representant mot sexualiserat våld i väpnade konflikter, Margot Wallström, på en pressträff på utrikesdepartementet i dag.

– Jag vill att säkerhetsrådet ska kunna använda sina sanktionsmöjligheter också för det här brottet. FN:s roll måste utvidgas till att skydda kvinnor. Då de eskorteras till marknaden kommer livet och vardagen tillbaka till byn, sa Margot Wallström. 

Modern krigföring sker ofta genom små väpnade grupper som rånar bybor, våldtar kvinnor och sprider terror. Så bryter man upp all trygghet i en by. Män kan gömma sig undan terroristerna men kvinnor måste skaffa vatten och ved.

 Brist på visioner

– En konsekvens av krig och konflikter är en brutalisering av hela samhället. Det har vi sett också i Kongo, där våldtäkt är det största brottet. Sexualiserat våld har också blivit ett politiskt verktyg, publikt och offentligt, som i Kenya efter valet, konstaterade Margot Wallström.

Första resan efter hennes utnämning den första april till FN:s särskilda representant mot sexualiserat våld i väpnade konflikter gick till Kongo. Ett rikt land med en fattig befolkning, brist på vägar och el, och med pågående konflikter. Ett land med bra lagar mot sexualiserat våld men med dålig efterlevnad av lagarna.

– De har en god vilja men brist på visioner. Det främsta hindret för förändring är själva attityden, det har varit svårt att få upp frågan på den internationella dagordningen och betrakta sexuellt våld som en säkerhetspolitisk fråga. Det gäller att omsätta det normativa i handling, och ha modet att ge sig på inte bara fotsoldaterna utan också höga officerare som begår våldtäkter. Man måste visa mod och våga stöta sig med både makthavare och militär.

Prislapp på våldet 

Det är först när man kan fästa en prislapp som informationen går hem i vissa länder, hävdade Margot Wallström som i förra veckan diskuterade frågan med världsbanken.

– De var rätt intresserade av att undersöka vad de systematiska våldtäkterna kostar en by, ett samhälle, ett land, sa hon.

Direkt efter sin resa rapporterade Margot Wallström till Säkerhetsrådet.

– Rådet har satt sexuellt våld högst på dagordningen, det är en enorm politisk möjlighet som det gäller att utnyttja. Vi hade bra diskussioner om läget i Kongo och vad det innebär för landets kvinnor. Stämningen var god och stödjande utan den öppna opposition som fanns tidigare, berättade hon.

Margot Wallström och hennes team kommer att koncentrera sina konkreta insatser till en handfull länder som kommer att väljas ur Säkerhetsrådets lista på tolv länder som de kallar ”konflikt- och postkonflikt-länder”.

Håller ögonen öppna 

– Det kan förutom Kongo bli Darfur och Tchad men också något land utanför Afrika, som Nepal eller Colombia. Det är viktigt, för jag tror att man i Afrika känner det som att vi beskriver det sexualiserade våldet som ett kulturellt fenomen när det är ett kriminellt. Men jag lovar att vårt team ska hålla ögonen på fenomenet överallt, reagera och göra sig påmint.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida