Sidas förre generaldirektör blir hiv-ambassadör

Sidas förre generaldirektör blir hiv-ambassadör
Sidas förre generaldirektör Anders Nordström utsågs i dag till hiv- och aidsambassadör.

Regeringen har idag utnämnt Anders Nordström till Sveriges internationella hiv- och aidsambassadör.

Som hiv- och aidsambassadör ska han försöka åstadkomma synergieffekter i Sveriges insatser på hiv och aids-området och bidra till en likartad utveckling på det internationella planet. Han ska också koppla hiv-aidsarbetet till den övergripande internationella utvecklingsagendan i allmänhet och till global hälsa i synnerhet.

Anders Nordström har varit generaldirektör i Regeringskansliet sedan han fick gå från Sida då regeringen i maj förra året beslutade att organisera om i ledningen och öka sin egen styrning.

Det skedde sedan Ekonomistyrningsverket i april hade pekat ut en rad brister i Sidas verksamhet, ekonomi och organisation.

Innan dess var han bland annat verksam som både biträdande och tillförordnad generaldirektör för WHO i Genève. Han har också varit chef för Sidas hälsosektion och exekutivdirektör för den Globala fonden för aidsbekämpning.

Lennarth Hjelmåker som haft posten som Sveriges internationella hiv- och aidsambassadör sedan den inrättades 2003 blir ambassadör i Tanzania.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida