”Sjuksköterskeutbildningen riskerar att bli sämre inom EU”

Det finns en överhängande risk för att sjuksköterskeutbildningen försämras i olika EU-länder. Att motverka det är en av den europeiska sjuksköterskeorganisationen EFN:s viktigaste uppgifter.

Det sade Paul de Raeves, generalsekreterare i EFN vars generalförsamling är samlad i Stockholm i dag och i morgon.

Bakgrunden till EFN:s (European Federation of Nurses) oro för att utbildningen riskerar att försämras är diskussionerna om det så kallade direktiv 36, som reglerar grunderna för bland annat sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna i EU-länderna. Direktivet garanterar alla med de utbildningar som omfattas av direktivet rätten att fritt utöva sitt yrke inom hela EU.

Direktivet i dess nuvarande form implementerades 2007 med bland annat de gamla sektorsdirektiven för sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna som bilagor.

Risk att kvaliteten försämras

Det finns de som vill öppna direktivet i syfte att höja kvaliteten på utbildningarna. Men risken är att en sådan process i stället leder till sänkta krav; något som EFN motsätter sig.

Än så länge befinner sig EU-apparaten i ett vakuum, eftersom den gamla kommissionen snart ska avgå och de nya kommissionärerna ännu inte är utsedda. Vad man har att luta sig mot är vad den enda kommissionären som faktiskt är vald, Jose Manuel Barosso, har sagt. Och hans utspel inför sitt omval förvirrar mer än klargör, tycker i alla fall Paul de Raeves.

– Han pratade om gröna jobb och vita jobb. Men vi vet inte vad han menar med ”vita jobb” – det måste vi arbeta med att klargöra. Jag har i alla fall en känsla av att jobben inom hälsosektorn nedgraderas, sade Paul de Raeves.

Ställningstagande om forskning

I övrigt har generalförsamlingen under förmiddagen diskuterat vad ICN-kongressens beslut i somras om sina stadgar betyder för EFN. En stadgegrupp är tillsatt. Generalförsamlingen har också diskuterat forskningsfrågor.

– ”Nursing” finns inte som ett eget forskningsområde i många länder i Europa. Nu behöver EFN ta fram ett eget ställningstagande, inte minst för att använda i påverkansarbetet gentemot EU-institutioner och regeringar i EU-länderna, inte minst för att få fram resurser till forskningen, säger Eva Szutkowska, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

Dagens beslut i frågan innebär att styrelsen ska lägga fram ett förslag till hur ett sådant ställningstagande ska formuleras till nästa möte med generalförsamlingen, som hålls i Rumänien kommande vår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida