”Sjuksköterskor bör få viktigare roll vid katastrofer”

Under bland annat tsunamin uppmärksammade who att sjuksköterskor saknades i organiserandet av arbetet. Nu har en katastrofgrupp bildats där sjuksköterskor ska delta.

”Sjuksköterskor finns nära medborgarna, de kan organisera och människor litar på dem.« Så förklarar Jean Yan, Världshälsoorganisationen who:s chef för sjuksköterske- och barnmorskefrågor, avdelningen för hälsopersonal, varför sjuksköterskor bör vara med och leda arbetet efter katastrofer. Därför bjöds den internationella sjuksköterskeorganisationen icn in som deltagare i den nybildade katastrofgruppen.

Särskilt i katastrofer och i krisområden där kvinnor och barn hör till de drabbade behöver sjuksköterskor och barnmorskor vara med. Ofta skickar man team med män, säger Jean Yan, och det är inte så lyckat för kvinnor överallt.

WHO:s katastrofgrupp ska ta fram gemensamma arbetssätt så att sjuksköterskor kan ta sig in i planering och organiserande av arbetet i drabbade områden. icn å sin sida har startat ett katastrofnätverk som möttes för första gången under kongressen i Yokohama.

Snabba kontaktvägar behövs och en kunskapsbank för allt från att hejda snabbt spridande smitta till hur man arbetar efter en jordbävning.

ICN kan också träda in med direkt hjälp till sjuksköterskeorganisationer i drabbade länder inte minst med pengar, som skedde till exempel efter tsunamin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida