Skarp kritik mot WHO:s hantering av influensapandemin

Världshälsoorganisationen WHO gjorde många misstag i samband med influensapandemin. En oberoende expertgrupp har utvärderat WHO:s agerande och riktar skarp kritik mot organisationen.

Världen är dåligt förberedd för att klara en allvarlig influensapandemi, skriver expertgruppen i sin rapport. Problem med att få fram vacciner och snabbt få ut dem även till fattiga länder gör att en framtida pandemi skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser.

Nu måste WHO och världens länder bli bättre på att snabbt identifiera virus, ta fram vacciner och gör upp strategier för tillverkning och distribution.

Förvirring och ryktesspridning

Det är en tuff rapport som den oberoende expertgruppen lägger fram. De har gjort en lång lista av slutsatser och rekommendationer för att WHO i framtiden ska bli bättre på att hantera pandemier.

WHO:s byråkrati, dåliga kommunikation och hemlighetsmakeri skapade både förvirring och bidrog till att det spreds många rykten kring influensan, konstaterar expertgruppen.

Till att börja med hade WHO problem med att definiera själva pandemibegreppet, vilket gjorde att det uppstod förvirring och ryktesspridning. WHO:s hemlighållande av vilka som ingick i den operativa gruppen av experter under influensautbrottet skapade också misstänksamhet och rykten.

En större öppenhet och bättre information till media hade kunnat förhindra detta.

Missbedömde influensans farlighet

Många länder upplevde WHO:s rapporteringssystem som onödigt byråkratiskt och det finns tvivel kring hur det fungerade.

Det fanns stora svårigheter i början när det gällde att bedöma hur farlig svininfluensan egentligen var och expertgruppen anser inte att WHO överdrev riskerna medvetet. Men de rekommenderar WHO att ta fram bättre sätt för att mäta riskerna, eftersom det är viktigt för att bedöma vilka insatser som behövs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida