Socialministern talade på WHA:s möte

Socialministern talade på WHA:s möte
Socialminister Göran Hägglund (KD) pratade bland annat om den allmänna hälso- och sjukvården när han talade på WHA:s årliga möte i går.

Socialminister Göran Hägglund ledde den svenska delegationen i GenŨve vid Världshälsoförsamlingens årliga möte i går. I sitt tal poängterade han vikten av att få bukt på det världsomspännande problemet med antibiotikaresistens. UPPDATERAD 2012-05-24, 10.00)

En gång om året håller Världshälsoförsamlingen, WHA, som är Världshälsoorganisationen WHO:s högsta beslutande organ, möte i Genève. Göran Hägglund hade en bråd dag med att hålla Sveriges öppningstal om den allmänna hälso- och sjukvården i länderna och träffa Margaret Chan som är generaldirektör för WHO.

Viktigaste frågan var att WHO behöver förändras och framför allt dess finansiering. Meningen är att en ny modell ska öka insynen och ansvarstagandet i organisationen.

Millenniemålen togs upp

På agendan stod också frågan om antibiotikaresistens, där Sverige tog upp frågan och ville göra de 194 medlemsländerna mer aktiva. Även icke smittsamma sjukdomar diskuterades med anledning av att andelen icke smittsamma sjukdomar ökar. Exempel på sådana sjukdomar är  hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska luftvägssjukdomar.

Även FN:s millenniemål, som bland annat handlar om barn- och mödrahälsa och aids, togs upp. Målen ska vara uppfyllda om tre år men det ser inte ut som om alla länder klarar det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida