Studenter underkänner information om Erasmus

3 oktober 2008

Många studenter vet inte vilka möjligheter till utlandsstudier som finns.

Endast 56 procent känner till det europeiska utbytesprogrammet Erasmus. Det visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

Undersökningen visar också att studenterna tycker att lärosätena informerar dåligt eller inte alls om utbytesstudier.

www.programkontoret.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida