hälso- och sjukvård

Svensk vård stark i internationell jämförelse

Sverige ligger i topp när det gäller medicinska resultat, visar en jämförelse som Sveriges kommuner och landsting har gjort.

Det handlar bland annat om överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröstcancer och ändtarmscancer samt spädbarnsdödlighet.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har valt att göra jämförelser av sammanlagt 13 olika kvalitetsindikatorer. Man har tittat på hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till 15 andra länder som också förutsätts ha en högklassig sjukvård.

Sverige har i jämförelse låg dödlighet i hjärtinfarkt och stroke, hög överlevnad i bröstcancer och ändtarmscancer, låg spädbarnsdödlighet, hög vaccinationstäckning mot mässling och låg antibiotikaförskrivning.

Jämfört väntetider

– Svensk sjukvård har en fortsatt stark position när den jämförs med andra länder. Det som är viktigt för de allra flesta är att vården räddar liv och att överlevnaden för de mest vanligt förekommande sjukdomarna är hög, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

En fråga som har diskuterats mycket är de ökande väntetiderna inom vården. I den här undersökningen har SKL jämfört väntetiderna till sex vanliga operationer; grå starr, hjärtkirurgi, protesoperation i höft och knä, borttagande av livmoder och operation vid prostataförstoring. Av de nio länder som ingår i den jämförelsen har Nederländerna de kortaste väntetiderna, följt av Danmark och Italien. Sverige hamnar på fjärde plats.

Vårdplatser och sjuksköterskor

Bristen på vårdplatser är en annan omdiskuterad fråga – men i den här rapporten skriver SKL bara att det är svårt att jämföra. Den långsiktiga trenden med färre vårdplatser, både i Sverige och internationellt, är enligt SKL en följd av medicinska framsteg som kortat vårdtiderna och gjort det möjligt att göra mer i öppen vård. En annan orsak till svårigheten att jämföra är att det skett en förändring av arbetsfördelning mellan kommuner och landsting för äldrevård och inom psykiatrin.

Sverige har 2,2 vårdplatser per 10 000 invånare och ligger ungefär på samma nivå som Storbritannien och Danmark. Tyskland och Frankrike ligger mer än tre gånger så högt. De allra senaste årens vårdplatsminskningar har dock även med personalbrist att göra, vilket inte är önskvärt, medger SKL i rapporten.

En rapport från OECD, som Vårdfokus skrev om tidigare i år, visade också att Sverige i jämförelse med flera andra länder har få sjuksköterskor i förhållande till antalet invånare .

Jämförda länder i rapporten

 • Belgien
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Irland
 • Italien
 • Kanada
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • USA
 • Österrike

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida