Sverige bäst när det gäller medicinska resultat

Svensk sjukvård behåller sin topposition vid en internationell jämförelse. Det visar den rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterade i dag.

Svensk sjukvård hamnar på första plats om man ser på de medicinska resultaten. Men väger man in kostnaderna – där Sverige hamnar på sjunde plats – blir det totalt en tredjeplats, efter Finland och Spanien. Finland tar tätplatsen på grund av att kostnaderna för finsk sjukvård är så avsevärt mycket lägre än i andra länder.

Det säger Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en rapport som presenterades i dag.

I rapporten presenteras en jämförelse som SKL själva har gjort med utgångspunkt från statistik från OECD om EU-15 samt Norge och USA, men också (i sammanfattning) tre andra rapporter, två kanadensiska och en som gjorts av Health Consumer Powerhouse. I dessa undersökningar hamnar Sverige på 2, 3 respektive 6 plats. Urvalet jämförelseländer skiljer sig dock åt, och också jämförelsemetoderna.

– Det är mycket svårt att göra internationella jämförelser, förklarar Roger Molin på SKL, som är ansvarig för rapporten. När det gäller till exempel tillgänglighet, patienternas åsikter och ett område som psykiatrin, finns det väldigt lite av bra internationell statistik. Vi har utgått från de data som OECD har samlat in och som vi bedömer har bra kvalitet.

Dåliga siffror för hjärt-kärlsjukdomar

Den medicinska kvaliteten har i SKL:s undersökning mätts med 18 olika indikatorer – allt från spädbarnsdödlighet och andelen mässlingsvaccinerade till andel döda i hjärt-kärlsjukdomar och stroke. När det gäller många av dessa indikatorer ligger Sverige i topp, men inte när det gäller till exempel just hjärt-kärlsjukdomar och stroke, där vi ligger i den nedre halvan.

Enligt Roger Molin har det inte skett särskilt stora förändringar sedan SKL presenterade sin förra rapport för tre år sedan. Men han tolkade dock det låga antalet vårdplatser i Sverige – här finns lägst antal av alla i undersökningen – som att den svenska sjukvården är snabb när det gäller att ta till sig ny teknik. Vilket också gör vården bättre.

Dödsfall på grund av ischemisk hjärtsjukdom är Sveriges svagaste gren – när det gäller män ligger Sverige trea från slutet med närmare 160 döda per 100 000 invånare.

– Det är väl inte bara en medicinsk fråga utan har att göra med hur människor lever, konstaterade Roger Molin. Men det går att påverka – det finns det ju bra exempel på i Sverige, se på Västerbotten till exempel. Och går det att påverka så ska det påverkas!

Offentligfinansierad sjukvård mest effektiv

Roger Molin konstaterade också att Finland, Spanien och Sverige – det tre länder som toppar den sammanvägda listan över effektivitet – alla har samhällsfinansierade sjukvårdssystem. Också de länder i Europa som har haft inslag av försäkringslösningar går mot allt större inslag av obligatorier.

Däremot, svarade han på en direkt fråga, har man i undersökningen inte vägt in löneläget för vårdpersonal – låga kostnader kan ju bland annat bero på underbetalda anställda i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida