flyktingkrisen

Sverige kan få EU-stöd för asylvård

Sverige kan få EU-stöd för asylvård
Fem miljoner euro har avsatts från EU:s hälsoprogram till de medlemsstater, däribland Sverige, som är under särskilt tryck av migration

Fem miljoner euro har avsatts från EU:s hälsoprogram till de medlemsstater som är under särskilt tryck på grund av flyktingsituationen.

Pengarna ska användas till att möta de hälsoutmaningar som är kopplade till migration, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Senast den 12 november måste Sverige ansöka om man vill vara med och dela på de extra pengarna för migranthälsa.

SKL har tidigare beklagat sig över att de pengar som landstingen får av staten för att klara av bland annat hälsoundersökningar inte alls täcker de kostnader man har.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida