Thailand lockar svenska sjuksköterskor med studier och jobb

Thailand lockar svenska sjuksköterskor med studier och jobb
Lena Hallström ansvarar för det internationella utbytet med Rangsit university i Bangkok, Thailand.

Mälardalens högskola vill erbjuda sina studenter ett internationellt utbyte och därmed vidgade perspektiv. Samarbetet med Rangsit university i Thailand fortsätter nu med en kurs i internationell hälsa. Men det är inte bara studenter som vill dit. Just nu förbereder sig flera svenska sjuksköterskor för jobb i Tahiland.  

23 november 2012

Förra året kunde några sjuksköterskor och barnmorskor från Sverige studera i Bangkok i fyra månader. Då gällde det intensivvård för barn, intensivvård för vuxna och transkulturella aspekter i barnmorskeyrket. Nu handlar det om ett påbyggnadsår på 60 ECTS, European credit transfer and accumulation system, ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.

– Det är tänkt som ett fjärde år som bygger på grundutbildningen, men hur många poäng studierna är värda i Sverige bedöms när studenterna är tillbaka efter utbildningen, säger Lena Hallström avdelningschef och lektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Kandidatexamen ett krav

De kurser som ingår är introduktion till internationell hälsa, hälso- och välfärdssystem, internationell hälsa och hållbar utveckling samt fältstudier. Behöriga att söka är utexaminerade folkhälsovetare, sjukgymnaster, sjuksköterskor eller socionomer som har en kandidatexamen inom respektive ämne.

Mälardalens högskola har mycket utbyte med andra länder, bland annat med Thailand. Lika många svenska studenter har möjlighet att studera där som thailändska studenter i Sverige. Det är en del i internationaliseringen som högskolan vill ge studenterna, enligt Lena Hallström.

Varför ett samarbete med just Thailand?

– Många svenskar åker till Thailand och vi vill ge studenterna en möjlighet att se och lära känna en kultur som ser annorlunda ut än vår. Att ha varit i ett land som inte är västerländskt ger också ett vidgat perspektiv.

Ska arbeta i Thailand

Det är inte bara studenter vid Mälardalens högskola som vill vidga sina vyer. Precis när vintern har fått ordentligt fäste i Sverige packar också några sjuksköterskor i Mönsterås sina väskor och beger sig till Hua Hin i Thailand.

Lena Björnsson Westrin är en av dem. I slutet av januari ger hon sig i väg tillsammans med sin man. I Sverige arbetar hon med sjukvårdsrådgivning, anställd av Medhelp. Trots att initiativet är arbetsgivarens och hon tar med sig sina kunder och gör samma jobb, kommer hon att vara tjänstledig och anställas av ett företag i Thailand. Riktigt hur det kommer att fungera vet hon inte än.

Att en del av villkoren blir sämre vet hon, lönen landar på omkring 70 000 bath, vilket beroende på aktuell kurs betyder omkring 14 000 svenska kronor i månaden. Till en del kompenseras det av fri bostad och en del andra förmåner.

– Vi måste nog ta lite av sparpengarna ändå, säger Lena Björnsson Westrin.

En fördel tycker hon ändå det är att nattpassen blir morgonpass, tack vare tidsomställningen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida