Tsunamin. Förbundet stöder de japanska sjuksköterskorna

Vårdförbundet har skänkt 100 000 kronor till den japanska sjuk-sköterske­organisatio­nen JNA samt 20 000till Röda korset i kata­strofdrabbade Japan.

Det finns inte ord nog att uttrycka vår medkänsla med er förödande situation”, skriver Vårdförbundet i ett stödbrev till JNA. Brevet är undertecknat av ordföranden Anna-Karin Eklund och förbundets internationella sekreterare Ewa Szutkowska.??

— De är oerhört mycket bättre förberedda än vad vi skulle vara i en katastrofsituation, eftersom de ständigt lever med vetskapen om att naturkatastrofer som jordbävningar och tsunamier kan inträffa, men det här är mer än vad någon kan förbereda sig för, säger Eva Szutkowska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida