Tuberkulos minskar i världen

Antalet nya fall av tuberkulos i världen har minskat flera år i rad. Mellan 2010 och 2011 minskade de med 2,2 procent. Även dödligheten i sjukdomen minskar kraftigt, visar en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO.

Rapporten baseras på uppgifter från WHO:s medlemsländer. Den visar på färre fall under flera år i rad. Sedan 1990 har dödligheten i tuberkulos minskat med 41 procent, en god bit på väg för att nå milleniemålet – 50 procent minskad dödlighet mellan 1990 och 2015. 

Ett gott exempel på att mycket kan göras även i länder med små resurser och mycket tuberkulos är Kambodja där förekomsten av tuberkulos har minskat med 45 procent bara de senaste tio åren.

Enorm sjukdomsbörda

Ändå är tuberkulos fortsatt ett stort problem och sjukdomsbördan är enorm. Under 2011 uppskattas antalet nya fall till 8,7 miljoner och 1,4 miljoner människor avled av tuberkulos.

Framgångarna med tuberkulosbekämpningen varierar också över världen och varken Afrika eller Europa ser ut att nå målen som är uppsatta till 2015. 

Multiresistent tuberkulos

Inte heller antalet fall av multiresistent tuberkulos (MDR) minskar och underrapporteringen är stor. WHO har sedan 2010 stöttat introduktionen av en ny metod för snabbare resistenspåvisning i låginkomstländer med hög tuberkulosförekomst. Om man snabbare kan påvisa att det rör sig om resistent tuberkulos så kan behandlingen bli rätt från början och risken minskar att fler ska smittas av den resistenta varianten.

En annan god nyhet är att det faktiskt ser ut att komma nya läkemedel mot tuberkulos de närmaste åren. Det finns också flera olika vaccinationsprojekt på gång och kliniska prövningar pågår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida