Utbildar kvinnor i konflikthärdar

Kvinnor är särskilt utsatta i väpnade konflikter, men bär också ett stort ansvar för att byar och samhällen byggs upp efter väpnade konflikter.

Operation 1325 är en svensk organisation som stärker kvinnor i olika konflikthärdar, och har bland annat skapat möjligheter för kvinnor från Israel och Palestina att föra en dialog. När Forum för konstruktiv konflikthantering nyligen höll ett kunskapsseminarium om kvinnors roll som konfliktförebyggare var representanter från Operation 1325 på plats.

Samordnaren Anna Sundén underströk vikten av att definiera vad som egentligen menas med konfliktförebyggande.

– Det innebär att förhindra att motsättningar i ett samhälle utvecklas till en väpnad konflikt. Eller, om det råder vapenvila, att en konflikt inte blossar upp igen.

Sudan, Israel och Palestina

För att förebygga konflikter behövs olika kompetenser och Operation 1325 arbetar med att i nätverk utbilda kvinnor i konflikthantering, samhällsuppbyggnad och i deras egna rättigheter. Projektledaren Karin Axelsson-Zaar berättar att organisationen har dialogmöten med kvinnor från Israel och Palestina.

– I början handlade det framförallt om att få kvinnor från två områden i konflikt att överhuvudtaget träffas. När de hade träffats några gånger började de att känna tillit och vågade då dela med sig av känslor kring konflikter med kvinnor från ”den andra sidan”, säger hon.

Med stöd från Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademin samarbetar Operation 1325 sedan 2006 med fem olika kvinnoorganisationer i Sudan.

Utbildar utbildare

– Vi har utbildat dem i frågor som rör FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Nu är det kvinnoorganisationerna själva som i sin tur utbildar kvinnor i hemlandet om deras rättigheter. De har inspirerats till att jobba vidare i nätverk med kvinnor från olika delar i Sudan, områden som tidigare har legat i konflikt med varandra, säger Karin Axelsson-Zaar.

Kvinnor är särskilt utsatta i väpnade konflikter, men är inte bara hänvisade till att ha en offerroll.

– Kvinnor är i allra högsta grad aktörer när det gäller att bygga upp samhällen som har slagits sönder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida