folkhälsa

Utbrott av mässling har orsakat 30 dödsfall

Utbrott av mässling har orsakat 30 dödsfall
Mässling är mycket smittsamt och en vanlig sjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Arkivbild: Mostphotos

Sedan början av 2016 har Rumänien drabbats av mer än 6 700 fall av mässling och 30 dödsfall har rapporterats. De flesta är små barn.

Trots att Världshälsoorganisationens mål är att utrota mässling går det åt motsatt håll i Europa just nu med ökande antal fall i flera länder.

Värst är situationen i Rumänien och Italien med flera tusen fall det senaste året, men också Tyskland har haft närmare 700 fall i år – att jämföra med drygt 80 under samma period året innan.

Italien har haft närmare 3 000 mässlingsfall i år och sjukdomen har rapporterats från 18 av de 21 regionerna i landet. Även många som arbetar inom vården är drabbade.

Låg vaccinationsgrad

Att Rumänien är så hårt drabbat beror på att många inte är vaccinerade till följd av fattigdom, brist på vaccin och hälsovård. I Rumänien får 80 procent av spädbarnen den första vaccinationen, men bara 50 procent får den andra.

EU:s hälsomyndighet ECDC har nu infört återkommande veckorapporter om mässlingsutbrott i Europa. Enligt den senaste rapporten har även Bulgarien och Tjeckien nyligen drabbats av flera fall.

24 fall i Sverige

Sverige har hittills i år haft 24 fall av mässling, de flesta i Stockholmsregionen.

Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling är numera ovanligt i Sverige eftersom vaccinationstäckningen är så hög.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida