Vårdförbundet går med i global facklig organisation

Vårdförbundet går med i global facklig organisation
Vårdförbundet vill vara en del av hela världens fackförbundsrörelse för offentliganställda. Arkivbild: Colourbox

"Viktigt vara med för att via solidaritet med andra länder".

– Med de antifackliga vindar som blåser på många håll runt om i världen, man ifrågasätter kollektivavtal och skär ner löner, har frågan om att stötta fackföreningar över hela jorden blivit ännu viktigare, säger Nina Bergman, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

I dagsläget är Vårdförbundet endast med i en global yrkesorganisation för sjuksköterskor, ICN. Men ingen internationell facklig organisation som arbetar för alla medlemmarnas yrkesgrupper.

Nya tankegångar

Så har det sett ut sedan år 2000 då dåvarande styrelsen valde att gå ur PSI, den internationella fackliga organisationen för offentliga tjänster, för att bara vara med i den europeiska delen, EPSU.

Det beslutet grundades bland annat på att Vårdförbundet inte kände igen sig i vissa delar av PSI:s retorik mot privatiseringar. Nuvarande förbundsstyrelsen har gjort en annan bedömning och fattade i fredags beslut om att skicka in en ny ansökan om medlemskap.

Nina Bergman, som utrett frågan, poängterar att PSI är en stor global organisation med medlemsorganisationer från olika länder med olika förutsättningar. Alla kan inte tycka lika om allt, men det är viktigt att vara med av solidaritetsskäl, konstaterar utredningen.

Mänskliga rättigheter

PSI arbetar globalt för mycket av det som Vårdförbundet står för, rätten att organisera sig, jämlikhet, antirasism och mänskliga rättigheter, bland annat.

Eftersom Vårdförbundet varit det enda TCO-förbundet utan medlemskap i PSI har förbundet också gått miste om en viktig svensk gemenskap att driva globala fackliga frågor i.

– I Sverige har vi förhållandevis bra villkor jämfört med övriga världen. Men med ökad rörlighet kan vi själva råka ut för lönedumpning utifrån. Om andra i världen får bättre villkor kan vi också behålla våra villkor. Det resonemanget är jätteviktigt, säger Nina Bergman.

Miljonkostnad

I dag betalar Vårdförbundet omkring 400 000 kronor om året för medlemskapet i den europeiska fackliga sammanslutningen för offentliganställda, EPSU. Ett utvidgat medlemskap i globala PSI kommer att kosta ytterligare 625 000 per år.

Om den internationella organisationen behandlar ansökan skyndsamt kan Vårdförbundet vara medlem i PSI redan i juni. Annars dröjer det till juni nästa år eftersom PSI bara har ett möte per år.

Vad är PSI?

  • PSI är en facklig federation som företräder 20 miljoner anställda i mer än 150 länder.
  • Två tredjedelar av medlemsorganisationernas medlemmar är kvinnor. Ungefär 40 procent arbetar inom hälso- och sjukvården.
  • PSI:s övergripande mål är att arbeta för offentliga tjänster av god kvalitet, facklig utveckling, fackliga och mänskliga rättigheter, fred, frihet, jämlikhet, rättvisa och mångfald i hela världen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida