Vårdförbundet i nätverket »Sjukvård för papperslösa«

— Vi finns där för vårdtagarna, oavsett om personen lever gömd eller inte, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet som nu går med i nätverket Sjukvård för papperslösa.

Sverige tillhör redan de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller rätten till sjukvård för papperslösa och asylsökande och har fått skarp kritik av fn:s särskilda rapportör för hälsa, Paul Hunt.
Men regeringen bereder sedan länge ett förslag om att göra dagens restriktiva praxis till lag. Det skulle innebära att personer över 18 år som är i Sverige illegalt bara får rätt till omedelbar vård och vård som inte kan anstå. Och de måste själva betala den vård de får.

– Jag uppskattar det civilkurage som de visar som arbetar på de så kallade underjordiska mottagningarna för papperslösa, gömda flyktingar runt om i landet. De lever verkligen som våra etiska koder lär, konstaterar Anna-Karin Eklund.
Nätverket består av frivillig-, student-, fackförenings- och människorätts­organisationer,myn­dig­heter, kyrkor, yrkesföreningar och enskilda personer.
Till exempel Röda korset, Rädda barnen, Ersta, Rosengrenska och Läkare utan gränser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida