Vårdförbundet vill att Europas kvinnor informeras om rätt till abort i Sverige

Socialministern Göran Hägglund bör synliggöra den svenska abortlagen för kvinnor i Europa vars rättigheter kränks på bekostnad av vårdpersonalens intressen. Det anser bland andra Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en debattartikel i Svenska dagbladet.

”För även dessa kvinnor måste ha möjlighet att utöva sina rättigheter. Om inte i sitt hemland, så i Sverige med hjälp av den abortlagstiftning som Hägglund själv var med och reformerade för några år sedan.”

Anna-Karin Eklund har skrivit debattartikeln tillsammans med Åsa Regnér,  generalsekreterare för riksförbundet för sexuell upplysning,  RFSU, och Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

Genmäle

Artikeln är ett genmäle på en tidigare debattartikel  av tre läkare från det kristna Claphaminstitutet där de bland annat frågade hur socialdepartementet ser på frågan om samvetsfrihet efter Europarådets resolution i frågan (se Vårdfokus.se)

Anna-Karin Eklund med flera poängterar att regering och riksdag flera gånger har övervägt att införa en samvetsregel i vården men valt att inte göra det.

De påminner också om att socialministern sagt i riksdagen att all vårdpersonal, oavsett etnisk och religiös bakgrund, ska rätta sig efter de bestämmelser som finns om yrkesutövningen i lagar och andra författningar.

Inte bindande

Vidare konstaterar de att resolutionen inte är bindande och inte har direkt bäring på svensk vård. Däremot undergräver den europeiska kvinnors rätt att göra abort, även där det är lagligt.

”Problemen med samvetsvägran blir särskilt farliga i länder där aborträtten är kraftigt begränsad, som i till exempel Polen”, skriver de och exemplifierar med ett ärende i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det handlar om en polsk kvinna som vägrades behandling för en tarmsjukdom då hennes läkare av samvetsskäl inte ville ge något som kunde skada fostret. Kvinnan fick så småningom missfall och avled.

”Regeringen bör tala om den svenska abortlagen i internationella sammanhang, översätta lagen till flera språk, och undersöka varför så få utländska kvinnor söker abort i Sverige”, skriver debattörerna.

Stort behov

” Endast 132 utländska kvinnor gjorde abort i Sverige under 2009. För dessa kvinnor har svensk sjukvårds öppenhet och kompetens varit enormt viktig. Men behovet är mycket större på grund av den lagstiftning och den attityd till abort som finns i många europeiska länder”, skriver de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida