Vårdsvenska för asylsökande sjuksköterskor

Vårdsvenska för asylsökande sjuksköterskor
Landstinget i Kalmar drar igång svenskundervisning enligt de krav Socialstyrelsen ställer, kompletterat med vårdsvenska, redan då de asylsökande bor på flyktingförläggningarna. Arkivbild: TT

Landstinget i Kalmar tänker förkorta väntetiden för att flyktingar med vårdutbildning ska kunna fortsätta i sina yrken.

En tredjedel av dem som flytt till Sverige från Syrien är akademiker. Landstinget i Kalmar vill fånga upp den legitimerade vårdpersonalen. En inventering som gjorts visar att det just nu finns ett hundratal legitimerade på flyktingförläggningarna i länet. De är sjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Flerårig process

?????Den som är utbildad i ett land utanför EU ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen som bedömer om utbildningen motsvarar de kunskaper som krävs för svensk legitimation.

Flyktingar med legitimationsyrken kan få vänta flera år innan de kan fortsätta i sina yrken. Först tvingas de vänta ett och ett halvt år innan de kan börja läsa svenska, sedan måste de lära sig svensk lagstiftning och hur det svenska samhället fungerar.

Ofta måste de komplettera sin utbildning. Praktik i vården är också ett krav. Sedan tar Socialstyrelsens validering minst åtta månader från det att en komplett ansökan skickats in.

Landstinget i Kalmar vill snabba på den processen och drar därför igång svenskundervisning enligt de krav Socialstyrelsen ställer, kompletterat med vårdsvenska, redan då de asylsökande bor på flyktingförläggningarna.

Snabbare validering

– Vi hoppas kunna påbörja svenskundervisningen i vår. Vi vill göra vad vi kan för att snabba på den långa asylprocessen, säger Ingela Lindström, strateg på landstingets personalenhet.

Landstinget tänker också arbeta för att snabba upp hela valideringsprocessen och har även startat ett integrationsråd med kommuner, myndigheter och representanter för näringslivet.

Valideringsprocessen

  • Det första steget, när Socialstyrelsen prövar den utländska utbildningen, tar minst 8 månader. För närvarande behandlas ärenden som kom till Socialstyrelsen i maj 2014. Tiden räknas från det att en komplett ansökan har kommit in.
  • I det sista steget gör den sökande en formell ansökan om svensk legitimation. Det tar cirka 1 månad.
  • Oavsett yrke måste den sökande visa dokumenterade kunskaper i det svenska språket. I de flesta yrken genomförs även prov, ämnesspecifika kurser och praktisk tjänstgöring.

Källa: Socialstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida