Världens sjuksköterskor vill ha FN-organ för att stärka kvinnor

Den internationella sjuksköterske-organisationen ICN uppmanar världens regeringar att agera för att snabbt göra verklighet av förslaget att inrätta en särskild organisation inom FN för att stärka kvinnor.

Det är FN självt som lagt fram förslaget om en ny kraftfull FN-organisation som ska arbeta för jämställdhet och för att stärka kvinnors ställning i världen.

Det nya organet ska ledas av en biträdande generalsekreterare och ska i varje medlemsland bemannas med expertis som genomför riktade program. Experterna ska också erbjuda både regeringar och hela FN-organisationen den hjälp de behöver för att effektivt föra in genderfrågor i varje policy, plan och program.

Det finns många uppgifter för detta nya FN-organ konstaterar ICN. Fattigdom, dålig tillgång till hälsovård, otillräcklig utbildning, ojämlikhet mellan män och kvinnor, våld och en rad sociala, ekonomiska, politiska och kulturella påverkar kvinnors och barns välbefinnande negativt runt om i världen.

Förutom att uppmana världens regeringar att agera för ett snabbt genomförande föreslår ICN att både individer, organisationer och yrkesförbund – antingen själva eller i samarbete med andra – också trycker på sina länders regeringar och lagstiftare så att den nya kvinnoorganisationen sjösätts fortast möjligt.

Stärker arbetet ytterligare

Om jämställdhet ska bli mer än vackra ord på ett papper behöver den nya organisationen till en början sju miljarder kronor i startbidrag, enligt ICN.

– Det pågår många aktiviteter i FN som riktar sig till kvinnor och barn. Arbetet i UNICEF och UNAID och inte minst milleniemålen går i mycket ut på att stärka just dem. Det här innebär ytterligare en förstärkning av det arbetet och ligger helt i linje med det FN har sagt att man ska prioritera, kommenterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon påpekar att det är viktigt att det nya organet inte blir en parallell organisation.

– Men min erfarenhet är att de olika FN-organen har ett väldigt bra samarbete i de enskilda länderna.

Tips för den som vill ge sitt stöd ger ICN på hemsidan: www.icn.ch/waa.htm.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida