flyktingkrisen

Vill ändra reglerna för att klara flyktingvården

SKL vill förenkla hälsoundersökningarna och göra det lättare att kontakta asylsökande för att erbjuda vård.

Det behövs omedelbara förändringar i flera regelverk för vård, skola och boende för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet.

Det anser Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har gjort en lång lista över de förändringar som är mest akuta.

Tillgång till telefonnummer

När det gäller vården handlar det om att se till att fler flyktingar genomgår hälsoundersökningar. Trots att alla får erbjudandet är det bara omkring hälften som verkligen genomgår en hälsoundersökning.

För att göra det enklare att kontakta asylsökande och nyanlända vill SKL att reglerna ändras så att landstingen får tillgång till deras mobiltelefonnummer. Att få kontakt via adresser har visat sig svårt eftersom nyanlända ofta inte är kvar särskilt länge på samma adress. Man vill också få uppgifter om språk och land för att kunna ge bättre information och beställa tolk.

Enklare undersökningar

Ett samordningsnummer som motsvarar personnummer skulle också förenkla administrationen och vara mer patientsäkert än de reservnummer som används. Som läget är nu uppstår situationer där asylsökande har flera reservnummer.

SKL vill också att berörda myndigheter ska få i uppdrag att se över om det går att förenkla hälsoundersökningarna.

När det gäller sjukvårdsansvaret på förvaren vill man att Migrationsverket ska ha sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå. I dag är det spretigt och i vissa fall inte patientsäkert, till exempel när personalen hanterar medicin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida