WHA: Beslut att förstöra smittkoppslager skjuts upp

De lager av smittkoppsvirus som finns ska förstöras, bekräftade WHO:s beslutande organ WHA på sitt just avslutade möte i GenŨve. Men först när den viktiga forskning som bedrivs på viruset är färdig.

Världshälsoförsamlingen, WHA, enades om att granska forskningsläget på nytt på nästa möte 2014 och då diskutera ett datum för beslut om att förstöra lagren.

Första gången ämnet lyftes av WHA var redan 1986 och det har diskuterats sedan dess. Enligt BBC News var meningarna delade också under debatten i år, med en del länder som vill förstöra lagren för att förhindra att viruset slipper ut av misstag, medan andra vill fortsätta forskningen i fall viruset skulle komma tillbaka, exempelvis som ett vapen i biologisk krigföring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida