WHO klassar inte mers som en global hälsokris

WHO klassar inte mers som en global hälsokris
Resenärer på flygplatsen måste lämna in hälsodeklaration. WHO gör bedömningen att Sydkorea vidtagit tillräckliga åtgärder. Foto: Kicki Engström

Världshälsoorganisationens kriskommitté har sammanträtt om smittospridningen i Sydkorea.

Luftvägsviruset mers fortsätter att spridas i Sydkorea, men i långsammare takt än tidigare. Fram till i dag har 161 personer smittats och 19 avlidit.

I samband med virusets nya spridning i Sydkorea höll Världshälsoorganisationen, WHO,  i går ett krismöte för att avgöra om viruset utgör ett globalt hälsohot. Det gör det inte, enligt den bedömning som kommittén offentliggjorde i dag.

WHO rekommenderar fortfarande inte några begränsningar av resor och handel med Sydkorea, men vill uppmärksamma resenärer till länder med smittan om att vara observanta på symtomen.

Men i Sydkorea är fortsatt kontroll av sjukdomen avgörande för att bedöma om smittspridningen är stoppad.

Orsaker till smittspridningen

Kommittén sammanträdde tillsammans med rådgivare och samarbetsgruppen med sydkoreanska experter. Samarbetsgruppen konstaterade att de faktorer som ligger bakom spridningen av sjukdomen i Sydkorea är:

  • Brist på medvetenhet om mers bland sjukvårdspersonalen och allmänheten.
  • Att de förebyggande åtgärderna mot infektioner och kontrollrutiner på sjukhusen inte är optimala.
  • Att det förekommer nära och långa kontakter mellan infekterade mers-patienter i fulla väntrum på akutmottagningar och i sjukhussalar med flera sängar.
  • Vanan hos patienter att söka vård på flera ställen – ”doctor shopping”
  • Traditionen att ha många besökare och familjemedlemmar på sjukhusrummen.

Inte blivit mer smittsamt

Kommittén konstaterar att inga vetenskapliga bevis finns för att det coronavirus som orsakar mers har förändrats och blivit mer smittsamt.

Utbrottet har framför allt skett på sjukhusen och WHO uppmanar Sydkorea att fortsätta med sina ansträngningar att förebygga och kontrollera smittspridningen.

Med tanke på hur lätt och ofta människor i dag rör sig mellan olika nationer och väldsdelar uppmanar WHO alla länder att vara förberedda på liknande oväntade utbrott som mers eller andra allvarliga infektionssjukdomar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida