Abortstatistik kan bryta mot lagen

Socialstyrelsen har slutat ta emot abortuppgifter.

Detta i avvaktan på en utredning där myndigheten vill ha svar på om insamlandet strider mot personuppgiftslagen.

Sedan 1975, då fri abort infördes, har Socialstyrelsen samlat in statistik för kvinnor som gör abort. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare aborter och förlossningar samt kvinnans ålder, hemortslän och kommun.

Abortstatistiken används bland annat vid utvärdering av arbetet för att förebygga oönskade graviditeter.

Men eftersom insamlandet av uppgifterna kan strida mot personuppgiftslagen har Socialstyrelsen nu slutat ta emot uppgifterna i väntan på att frågan utreds. Årsrapporten för 2012 kommer inte heller att publiceras.

I rapporteringen till Socialstyrelsen uppges inte kvinnans namn och personnummer. Trots det väcks det nu frågor om uppgifterna är tillräckligt avidentifierade.

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram ett nytt förslag på hur detaljerade uppgifterna i abortregistret ska vara i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida