Allvarliga brister bland graviditetstester som säljs på internet

Allvarliga brister bland graviditetstester som säljs på internet
Läkemedelsverket har granskat graviditetstester för hemmabruk. Foto: Colourbox

Läkemedelsverket har granskat ett 50-tal graviditetstester för hemmabruk som säljs via internet och flera av dem avviker från de regler som gäller för försäljning av självtester.

De vanligaste bristerna som Läkemedelsverket upptäckte var:
• Produkten saknade identifikationsuppgifter eller kontaktinformation till tillverkaren.
• Produkten hade förändrats, till exempel när det gällde instruktionerna till användaren eller förpackningens utformning.
• Produkten marknadsfördes under nytt namn, vilket försvårar identifikationen.

För konsumenternas del kan det innebära att de får hem ett test utan medföljande bruksanvisning, eller med information om att skriva ut bruksanvisningen från internet. Eller att konsumenterna får en produkt med ett annat namn än vad de har beställt. Läkemedelsverket uppmanar även konsumenterna att vara uppmärksamma på om testet saknar CE-märke. Att testet är godkänt i USA är inte tillräckligt.

Marknaden för olika slags självtester växer snabbt och därför ser Läkemedelsverket allvarligt på att så många produkter inte uppfyller de krav som ställs. Diagnostiska tester för hemmabruk ska uppfylla hårdare krav jämfört med liknande tester som används i sjukvården eftersom det är vanliga människor som ska genomföra och kunna tolka testen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida