App ger hemsjukvårdens sjuksköterskor stöd

I Örebro gör snart en app bedömningen av patienters tillstånd i hemmet betydligt lättare.

Sjuksköterskorna i hemsjukvården i Örebro län har sedan tidigare ett beslutsstöd som hjälper dem att bedöma på vilken vårdnivå den fortsatta vården bör ske när en person blir akut försämrad i sitt hem. Nu finns snart en app som gör bedömningen ännu enklare. Den bygger på samma underlag som pappersvarianten, men innehållet har utvecklats, berättar sjuksköterskan och utvecklingsledaren vid Regionförbundet i Örebro, Fredrik Svensson.

Palliativt skede eller ej

Precis som tidigare ska sjuksköterskan kontrollera om patienten har bedömts vara i palliativt skede. Om inte, går hon vidare med ett antal frågor om vitalparametrar, bland annat andningsfrekvens och blodtryck, precis som tidigare. Skillnaden är att hon nu gör det i appen. Med den kan hon sedan rapportera sin bedömning och varför patienten ska till sjukhus eller kan vara kvar hemma direkt till ansvarig läkare som får informationen via sin mejl.

– Det är enklare med appen, sjuksköterskan behöver till exempel inte fundera på vilket blodtryck som är okej, det räknar appen ut, säger Fredrik Svensson.

Projektet Visam

Appen har tagits fram av projektet Visam, en av försöksverksamheterna i den nationella satsningen för de  mest sjuka äldre. Beslutsstödet är en av delarna i den modell för vårdplanering och informationsöverföring som ingår i Visams modell. De övriga delarna är samordnad individuell plan som görs när personen har fler än en vårdgivare och säker utskrivning.

Om ungefär en månad beräknas appen vara klar för användning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida