Avskedad efter att ha hotat patient fastspänd i bälte

En sjuksköterska i Värmland har avskedats och riskerar att förlora sin legitimation. Hon har olovligen läst en patientjournal och dessutom uppträtt hotfullt mot en patient som låg fastspänd i bälte.

Sjuksköterskan, som arbetar inom psykiatrin, läste en journal tillhörande en patient på en annan avdelning och gjorde sig därmed skyldig till dataintrång. Hon försvarade sitt handlande med att patienten var en vän till familjen.

Enligt verksamhetschefen för den allmänpsykiatriska slutenvården i Värmland anklagades sjuksköterskan i dagrummet av en upprörd patient för att gå in i andra patienters journaler. Patienten visste att händelsen hade polisanmälts. Senare under kvällen blev patienten orolig och ordinerades bältesläggning och tvångsinjektion.

Frågar ut patienten

Den polisanmälda sjuksköterskan var den som skulle ge injektionen och i samband med det frågade hon ut patienten var denne har fått uppgiften från. Patienten blev orolig och skrek. Till slut upplevde personalen situationen som så kränkande att en annan sjuksköterska tog över ansvaret för medicineringen.

Landstinget i Värmland har gjort en anmälan enligt patientsäkerhetslagen till Socialstyrelsen, och har dessutom polisanmält händelsen.

Sjuksköterskan har avskedats från sin tjänst eftersom det, enligt arbetsgivaren, finns händelser bakåt i tiden som gör att hon bedöms som olämplig att arbeta som sjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida