e-hälsa

Brist på statlig styrning bromsar e-hälsoutveckling

Brist på statlig styrning bromsar e-hälsoutveckling
Nu är det dags att staten tar krafttag för att styra upp e-hälsoutvecklingen, enligt Vårdanalys. Foto: Getty Images

Det är inte artificiell intelligens som ligger högst på önskelistan bland vårdpersonal och patienter inom cancervården. De saknar framför allt grundläggande digitala stöd och system, enligt Vårdanalys senaste rapport.

Det har länge hetat att Sverige och svensk sjukvård ska ligga längst fram i världen vad gäller digitaliseringen år 2025. Nu tycks Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, kallad Vårdanalys, ha tröttnat på de vackra orden och vill se resultat.

De digitala stöd som patienter och personal inom cancervården säger sig ha behov av  är inte ens diagnosspecifika för just cancer, utan mer generella och grundläggande, långt från ”AI och chattbotar som i dag ofta förkommer i debatten”, skriver Vårdanalys i rapporten.

Staten måste ta tydligt ansvar

I rapporten pekar Vårdanalys med hela handen och föreslår en tydligare och kraftfullare statlig styrning av e-hälsoutvecklingen. Staten måste ta mer ansvar för utvecklingen och förvaltningen av en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö, anser Vårdanalys. Det räcker inte längre med en lös samverkan mellan en mängd aktörer, till exempel regioner och kommuner, som arbetar på olika nivåer, ibland i samma eller i helt olika spår, oberoende av varandra.

Nu krävs kraftfull samordning i stället för samverkan, anser myndigheten, och föreslår kraftfullare initiativ av staten med hjälp av verktyg som lagstiftning, riktlinjer och nationella standarder som samtidigt värnar patienternas säkerhet och integritet.

– Det genomförs många bra och viktiga insatser av flera olika aktörer när det gäller digitalisering i vården. Men bristen på samordning gör att de digitala behov som patienter och vårdpersonal har inte tillgodoses. Det hindrar en mer jämlik och effektiv vård med större delaktighet för patienterna, säger Johan Strömblad, projektledare vid Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Digitala stöd används inte

Regionerna rekommenderas att samarbeta i högre grad för utvecklingen av ett nationellt sammanhållet vårdinformationssystem.

Flera digitala stöd som patienter och vårdpersonal säger att de skulle behöva finns redan i dag. Men de används inte på rätt sätt eller inte fullt ut, konstaterar Vårdanalys, som uppmanar vårdgivarna i regionerna att implementera och använda det som är tillgängligt. Det handlar om att skapa den bästa möjliga vård för patienterna och bästa möjliga stöd för vårdpersonalen.

Vårdanalys rapport är gjord på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att analysera hur digital teknik kan användas för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Rapporten heter Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar? Behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida