Datainspektionen. Senior alert granskas

1 augusti 2012

Förra året slog Datainspektionen, DI, fast att det kan bryta mot lagen att registrera uppgifter om personer med demens och andra beslutsoförmögna i olika kvalitetsregister. Det krävs ett godkännande från en legal ställföreträdare. Eftersom DI fått uppgifter om att besluts­oförmögna ändå registreras har en tillsyn inletts mot Senior alert. Registret används inom äldrevården och omfattar drygt 100 000 äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida