Datainspektionen synar inspelning av telefonsamtal på barnklinik

Datainspektionen synar inspelning av telefonsamtal på barnklinik
Alla inringande samtal till barnmottagningen i Ystad spelas in. Arkivbild: Colourbox

"Välkommen till barnmottagningen i Ystad. Av säkerhetsskäl kommer detta samtal att spelas in". Så låter det när man ringer till barnmedicinska kliniken i Ystad. Nu vill datainspektionen veta hur samtalen hanteras och vad inspelningarna används till.

20 januari 2012

Datainspektionen har inlett en tillsyn mot barnmedicinska kliniken vid Ystads lasarett sedan man uppmärksammats på att alla inkommande samtal spelas in.

– För tre år sedan blev vi tillfrågade om vi ville ha den här tjänsten eftersom vi har så mycket telefonrådgivning. Vi tackade ja och jag har förutsatt att det är förankrat enligt de lagar och regler som finns, säger Björn Jönsson, områdeschef för barnmedicin.

Säkerhetsåtgärd

Han tycker att det känns bra att det finns möjlighet att gå tillbaka och spåra ett samtal och ser det som en säkerhetsåtgärd för både personal och patienter. Men under tre års användning har det inte varit nödvändigt en enda gång.

– Det är också så att det ringer en del hit som är upprörda eller hotfulla och då kanske de lugnar ner sig lite om de får veta att samtalet spelas in, säger Björn Jönsson.

Personuppgiftslagen

Datainspektionen vill nu veta hur inspelade samtal och personuppgifter hanteras, hur det inspelade materialet används och vilka som har tillgång till det. Datainspektionen frågar också med vilket rättsligt stöd i personuppgiftslagen och/eller patientdatalagen som personuppgifterna behandlas.

Björn Jönsson ser fram emot Datainspektionens bedömning och påpekar att inspelning av patientsamtal är vanligt när det gäller telefonrådgivning.

– Men det kan ju hända att våra rutiner kring det här behöver förändras eller förbättras på något sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida