Dataintrång. Dömd får behålla jobbet?

2 februari 2011

En sjuksköterska på lasarettet i Växjö som dömts till böter för dataintrång kommer undan med en skriftlig varning. Sjuksköterskan förklarade i tingsrätten att orsaken till att hon läste i sin fars journal var ”att ta reda på var han vårdades”. Tingsrätten dömde sjuksköterskan till 1 500 kronor i böter. Intrånget upptäcktes i samband med en stickprovskontroll.

Bara det senaste halvåret har en handfull ärenden om misstänkt dataintrång upptäckts och polisanmälts i Kronoberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida