e-hälsa

Digitalt register ska samla våra vaccinationer

Digitalt register ska samla våra vaccinationer
Ett digitalt register som samlar alla vaccinationer skulle underlätta både för enskilda och för vården. Arkivbild: Getty Images.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en studie av hur ett digitalt vaccinationsregister kan införas i Sverige.

I uppdraget ingår att ta reda på behovet av information om tidigare vaccinationer och utreda hur det skulle kunna samlas digitalt på ett säkert sätt. Det är Folkhälsomyndigheten som tillsammans med E-hälsomyndigheten fått uppdraget att göra en förstudie.

– Vi behöver bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat för information om vaccinationer. I dag saknas möjligheten för enskilda att få en bra, säker och samlad överblick över sin vaccinationshistorik, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

De båda myndigheterna ska kartlägga vilka uppgifter om vaccinationer som finns i dagens informationssystem, eller i de som håller på att utvecklas, hos både offentliga och privata aktörer.

Uppdraget ska redovisas i en rapport senast den 15 juni 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida