Dömd sjuksköterska får behålla jobbet

Dömd sjuksköterska får behålla jobbet
Sjuksköterskan sökte i sin fars journal.

En sjuksköterska på lasarettet i Växjö som dömts till böter för dataintrång kommer undan med en skriftlig varning. Samtidigt är det långt ifrån enda gången som dataintrång förekommer inom landstinget.

– Då brottet bedömdes av tingsrätten som ringa blev följden en skriftlig varning, säger Ingrid Persson, informationsdirektör i Landstinget Kronoberg, till Vårdfokus.

Bakgrunden är att sjuksköterskan gick in och tittade i sin fars journal – ”för att ta reda på var han vårdades”, för att citera den dömdes förklaring. Tingsrätten dömde i fredags sjuksköterskan till 1 500 kronor i böter.

Flera fall av dataintrång 

Intrånget upptäcktes i samband med en stickprovskontroll. Bara det senaste halvåret har en handfull ärenden om misstänkt dataintrång upptäckts och polisanmälts i Kronoberg.

– Vi har haft ett par tre ärenden sista halvåret som hanterats centralt och några till av ringa art som hanterats ute på centrumnivå, bland annat det här aktuella fallet. Vi håller fortfarande på och informerar personalen om vilka regler som gäller. Alla får information om lagen när man påbörjar sin anställning, men det är en fråga som ständigt måste hållas levande, säger Ingrid Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida