It i vården

Efterlyser bättre samordning av data inom vården

Efterlyser bättre samordning av data inom vården
Genom att använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador, hävdar ett antal företrädare för vård, forskning och företag i en ny rapport. Arkivbild: Mostphotos

Genom att samla in och använda data i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården, skriver ett stort antal företrädare inom vård, forskning och företag på DN debatt.

Ett 30-tal organisationer bildar tillsammans ”Agenda för hälsa och välstånd”, som i dag släpper en ny rapport i vilken de visar att den stora potential som finns genom att synkronisera vårddata inte tas tillvara.

Enligt debattörerna går det att minska antalet vårdskador väsentligt genom att samla in, använda och dela vårddata i realtid. Dels genom att misstag kan undvikas, dels genom att identifiera och byta ut ineffektiva behandlingsmetoder.

”Många fördelar”

Med synkroniserade system för vårddata går det dessutom att öka vårdkvaliteten, uppnå en mer jämlik vård, minska den administrativa bördan i vården samt öka integritetsskyddet, patientsäkerheten och patientdelaktigheten, hävdar de.

I rapporten ges en rad förslag på hur man kan komma åt ett antal flaskhalsar och därmed förbättra möjligheten att använda vårddata i realtid. Bland annat föreslås att:

  • Regeringen stärker investeringarna i medicinsk FoU och dess tillämpning, vilket inkluderar nationellt stöd för utveckling av vårddata.
  • Regeringen tar beslut om en nationell förvaltningsorganisation för gemensamma, nationella specifikationer. Regeringen bör också säkerställa att alla vårdutförare får krav på, och ersättning för, att samla in, använda och dela vårddata enligt nationella kravspecifikationer.
  • Att Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar fram en gemensam uppförandekod för hur EU:s nya dataskyddsförordning GDPR kan efterlevas.

Enligt debattörerna behövs uppförandekoden eftersom juridiken runt vårddata är komplex och svår att överblicka. Det kan leda till att vårdpersonal gör fel, med juridiska konsekvenser som följd. Det kan också leda till att personalen inte vågar samla in vårddata, vilket drabbar patienterna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida