it-problem

Ett dygns driftstopp på Nya Karolinska

Ett dygns driftstopp på Nya Karolinska
De tekniska problemen med nätverket har varit många sedan Nya Karolinska togs i drift. Foto: Karolinska universitetssjukhuset.

För att komma till rätta med de stora problemen med nätverket inom Nya Karolinska byts hela hårdvaran ut med start klockan 10 idag. Under ett dygn framöver gäller manuella rutiner.

19 februari 2018

Vårdfokus har tidigare berättat om att Nya Karolinska sjukhuset i Solna har stora problem med tekniken som bland annat övervakar hjärtsjuka patienter. Systemet är instabilt och patienter har fått övervakas av personal fysiskt inne på rummen istället.

Läs också: Patienter omdirigeras efter teknikproblem på Karolinska

Problemen med det nya nätverket är så stora att sjukhuset nu tvingas byta hårdvaran i systemet. Driftstoppet som ska pågå ett dygn innebär att patienter har fått flyttas till andra delar av Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. För de patienter som är kvar och vårdas på Nya Karolinska gäller manuella rutiner.

– Allt fokus ligger nu på att följa arbetet och se till att det går enligt plan. De brister som identifierats begränsar oss i hur man kan använda sjukhuset idag. Det finns inga bra tillfällen att stänga av ett nätverk för planerat hårdvarubyte men efter övervägningar där chefläkarna varit involverade har vi kommit fram till att det här var den mest lämpliga tidpunkten. Det här är nödvändiga åtgärder för att nätet ska vara mer robust och för att undvika oväntade driftstopp, säger Stefan Schildt, IT-direktör för Stockholms läns landsting.

Under driftstoppet befinner sig sjukhuset i stabsläge.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida