Facebook. Nytt nätverk för manliga sjuksköterskor

I den nystartade Facebook-gruppen Male nurses Sweden diskuteras allt från jämställdhet och arbetsmiljö till fackliga frågor.

Minoritet Christian Farman har länge saknat en plattform för manliga sjuksköterskor. Därför beslutade han sig för att starta Facebook-gruppen.En månad efter starten har gruppen redan fått nära 300 medlemmar.?

— Diskussionerna rör allt från fackliga frågor till jämställdhetsarbete. Alla verkar väldigt positiva, säger Christian Farman.?

På sikt är det inte otänkbart att Male nurses Sweden växer till en mer formell organisation.?

— Jag tror att det finns stor potential för olika former av påverkansarbete längre fram. Gärna sida vid sida med Vårdförbundet, säger Christian Farman.

Varför behövs det ett nätverk för manliga sjuksköterskor??

— Det står tämligen still när det gäller rekryteringen av män till yrket. Detta samtidigt som man inom industrin, armén och på andra mansdominerade arbetsplatser länge har jobbat aktivt för att öka andelen kvinnor. Med den utgångspunkten tycker jag att det finns mycket att diskutera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida