Friande dom om dataintrång överklagas till Högsta domstolen

Sjuksköterskan gick olovligen in i en journal för att rädda livet på en patient. Hovrätten friade från dataintrång. Nu överklagar åklagaren till sista instans för att få prejudikat. Det kan få betydelse för alla inom vården.

Som Vårdfokus rapporterade i onsdags blev en sjuksköterska inom psykiatrin i Skövde dömd för dataintrång i tingsrätten. Trots att han inte deltog i en flickas vård gick han in i hennes journal när en utomstående slog larm om att hennes liv var i fara. Sjuksköterskan uppfattade det som en nödsituation.

Friades i hovrätten

Den fällande domen överklagades till hovrätten som gick på sjuksköterskans linje. Visserligen var det fel att läsa journalen men syftet var vällovligt och i måndags kom den eniga hovrättens friande dom.

Kammaråklagare Anders Gustafsson delar dock inte hovrättens resonemang. Dessutom anser han att det behövs ett prejudikat, alltså en vägledning från högsta instans om vad som gäller.

– Domen är väldigt, väldigt, väldigt märklig. Visst finns det situationer där syftet att rädda liv går före, men det här var inte ett sådant, säger han.

Vill veta vad som gäller

Anders Gustafsson har inte hittat något annat, liknande fall som har avgjorts i Högsta domstolen, HD, som kunde vara vägledande. Därför hoppas han att HD tar upp Skövdefallet.

– Överhuvudtaget finns det väldigt lite praxis när det gäller dataintrång. Jag, precis som alla andra, undrar vad som gäller.

Advokaten: Det var en nödsituation 

Peter Falck, sjuksköterskans advokat, delar inte åklagarens bedömning om huruvida det var en verklig nödsituation eller inte.

– Det finns händelser som jag inte kan berätta om offentligt, men med facit hand kan jag säga att sjuksköterskan gjorde rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida