it i vården

Hälften av trygghetslarmen är fortfarande analoga

Hälften av trygghetslarmen är fortfarande analoga
De analoga larmen är inte säkra tillsammans med modern digital teknik. Arkivbild: TT

Regeringens mål, att alla trygghetslarm ska vara digitala i december 2016, kommer inte att nås. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Sedan 2014 har andelen digitala trygghetslarm visserligen ökat från 14 till 48 procent, men utvecklingen går ändå för långsamt. I slutet av 2016 var tanken att alla analoga larm skulle vara ersatta av digitala. Det målet kommer inte att nås.

– Det är bekymmersamt att många kommuner är försenade. Särskilt med tanke på att allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov bor kvar i det egna hemmet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Gamla, analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.

Kamera för nattillsyn

I dag kommer Socialstyrelsen med en ny rapport om utvecklingen av e-hälsa och väldfärdsteknik i kommunerna. Den visar också att kommunernas användning av digital teknik för tillsyn och stöd inom hemtjänst och hemsjukvård har ökat under de senaste åren. Vanligast är larmmattor och rörelselarm, men även kamera för nattillsyn som nu finns i 55 kommuner.

Det här är teknik som kommunerna har satsat på:

  • Larmmattor, dörrlarm och rörelselarm (184 kommuner).
  • Vårdplanering via webbkamera (89 kommuner).
  • Mobila trygghetslarm med gps-lokalisering utanför hemmet (62 kommuner).
  • Kamera för nattillsyn inom hemtjänsten (55 kommuner).
  • Utrustning som påminner om att det är dags att ta sin medicin och även kan portionera ut medicin enligt schema (41 kommuner).
  • Fjärrstyrda rullande robotar med webbkamera för tillsyn och kommunikation dagtid med vård- och omsorgsgivare eller anhöriga (8 kommuner).

Läs hela rapporten här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida