Hyrsjuksköterskor får inte tillgång till journalsystem

Hyrsjuksköterskor får inte tillgång till journalsystem
Otydligt ansvar när inloggningsuppgifter lånas ut. Arkivbild: Colourbox

Inom hemsjukvården i Göteborg tvingas inhyrd legitimerad personal låna inloggningsuppgifter till journalsystemet.

Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att Göteborgs stad skapar rutiner så att alla sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården får inloggningsuppgifter till den kommunala sjukvårdens IT-system.

Eget ansvar

Det är en legitimerad sjuksköterskas skyldighet att föra journal och att ansvara för sina uppgifter i journalen. Men inom hemsjukvården i Göteborg har sjuksköterskor inhyrda från bemanningsföretag tvingats låna inloggningsuppgifter från andra sjuksköterskor för att kunna sköta journalföringen, visar IVO:s utredning.

Bemanningsföretag har under en period anlitats mer än tidigare eftersom det saknats sjuksköterskor. För att minska behovet av hyrsjuksköterskor har grundbemanningen ökats något och det pågår rekryteringsinsatser, enligt chefen för sjuksköterskorna i hemsjukvården.

Skapa rutiner

Nu begär IVO att Göteborgs stad redovisar hur de säkerställt att all legitimerad personal har tillgång till att läsa och dokumentera i patientjournalerna, så att patientdatalagen följs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida