Karlskrona: Tillfällig lösning räddar patientsäkerheten

Kort efter att hemsjukvården gick över i kommunal regi drabbades journalsystemet av brister som var så allvarliga att patienterna kunde fara illa. Nu används en tillfällig lösning i väntan på att problemen ska åtgärdas.

15 januari 2013

Vid årsskiftet tog Karlskrona kommun över ansvaret för hemsjukvården, men den nya organisationen brottas med tekniska problem. Hemsjukvårdens personal fick inte full tillgång till patienternas journaler och efter en riskanalys beskrevs läget som mycket allvarligt. Patienter kunde fara illa och i värsta fall dö.

Tillfällig lösning

Sedan några dagar tillbaka finns två datorer som de omkring 50 anställda kan använda och som har tillgång till landstingets journalsystem med NPÖ (nationell patientöversikt).

– De akuta bristerna är åtgärdade. Det är en tillfällig lösning som innebär att man kan gå dit och läsa det som är akut så länge vi har tekniska bekymmer, säger Ann–Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Karlskrona kommun.

Hennes förhoppning är att alla datorer som används inom hemsjukvården ska ha tillgång till NPÖ i slutet av denna vecka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida