Kbt på internet har för låg säkerhet

Kbt på internet har för låg säkerhet
Säkerheten måste bli bättre för kbt-behandling via nätet, anser Datainspektionen. Arkivbild: Colourbox

Datainspektionen riktar kritik mot kbt-behandlingar på nätet. De har för låg säkerhet, dålig information till dem som deltar och för lite kontroll av vilka som tar del av patienternas uppgifter.

Datainspektionen har granskat tre vårdgivare och ett företag som erbjuder internetbaserad kbt-behandling av ångest, oro, stress och depression. Flera brister har upptäckts.

  • De som deltar i behandlingarna loggar in med namn och lösenord vilket inte ger tillräcklig säkerhet när det gäller känsliga personuppgifter.
  • Det saknas kontroll av vilken personal som tar del av uppgifterna.
  • Patienterna blir inte tillräckligt informerade om sina rättigheter att få ta del av sina uppgifter eller få dem rättade.

– Kbt-behandling via internet gör det möjligt för patienter att snabbt få tillgång till behandling, vilket är positivt. Men man får inte glömma att det i den här typen av system lagras känsliga uppgifter om patienterna. Det är viktigt att alla säkerhetsåtgärder är på plats och fungerar, säger Ingela Alverfors som lett Datainspektionens granskning.

Senast den 15 mars ska de berörda lämna in en plan över hur bristerna ska åtgärdas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida